Pazarlama & Halkla İlişkiler

Pazarlama ve Halkla İlişkiler Birimi, İhlas Eğitim Kurumları’nın varmak istediği hedeflere uygun olarak kurum algısının doğru olarak oluşturulması, yansıtılması ve yönetilmesine yönelik çalışmaları yürütür.

Pazarlama ve Halkla İlişkiler

Birimin başlıca Görevleri

  • Kurum içi ve dışı basın ilişkilerini yürütür.
  • Kurumun sosyal medya ve dijital pazarlama aktivitelerinde yürütür.
  • Kurum içi iletişimi sağlar. Bu amaçla iç ve dış yazışma, e-mail, e-imza gibi haberleşme formlarında ve kurum içi yönlendirmelerinde ortak bir dil formatı oluşturur.
  • Görsel ve yazılı medya ile ilişkilerin yürütür.
  • Kültür-sanat ve üniversite faaliyetleri, ödül törenleri, konferans, panel ve zirvelerin takibi ile bu etkinliklere katılım sürecini yürütür.
  • Medya ilişkileri, sosyal sorumluluk, sponsorluk ve etkinlik çalışmalarının sosyal medyaya entegrasyonu için projeler geliştirir.
  • İnternet üzerindeki tüm reklam faaliyetlerini yönetir.
  • Sivil toplum kuruluşlarıyla örgütlenerek, insanlar ve çevre için sosyal sorumluluk projeleri üretir.
  • Kurumsal katalog ve kitapçıkların içeriklerinin oluşturulmasında birimlere yardımcı olur, destek verir.
  • Öneri ve şikayetlerin düzenli akışını sağlar. Bu yöndeki tedbirlerin gerekli birimlerce alınmasını yönetir.